Hướng dẫn cách hát mỗi câu vọng cổ từ A đến Z

 Li Nguyen  24/08/2019 3:10:11 SA  1883 lượt xem

(cailuongmp3.com) - Sau đây, bài viết này sẽ hướng dẫn cách hát mỗi câu vọng cổ từ A đến Z cho thính giả đam mê và thích hát những câu vọng cổ.

Hướng dẫn cách hát mỗi câu vọng cổ từ A đến Z

Nốt nhạc được viết theo Diapason (conventionnal) do đó có thể tự học trên Computer (chép lại vào 1 software nào có thể playback, ai dùng Encore thì chúng tôi sẽ chuyển "encore file" khi có yêu cầu). Dĩ nhiên Computer không phát được những âm do sự nhấn từ 1/4 tới 1/2 phím vừa rung (trill).

Thí dụ: XANG (re) nhịp 28, nhấn cho đến khi nghe phát ra âm MI, "mùi" hơn là Mi bình thường.

Ðánh SỐ DÂY: 1, 2, 3, 4, 5 (CÓ KHOANH TRÒN) note trên giây số đó.

GIÂY 1 - 3 - 5 cách nhau bằng 0CTAVES. Do đó chỉ cần học giây: 1, 2, 4.

GIÂY 1 - 2 giống như giây Tây Ban Cầm SI - MI

Nhắc lại các nốt đối chiếu tương ứng:

HÒ                   XỰ                  XANG             XÊ                   CỐNG

LA                   SI                     RE                   MI                    FA#     

MEDIATOR: E chiều của mediator khi cần thiết.

Số chỉ NGÓN tay trái:

0 (GIÂY BUÔNG),

1 (NGÓN TRỎ),

2 (NGÓN GIỮA),

3 (NGÓN ÐEO NHẪN),

4 (NGÓN ÚT)

Các ngón nên bấm theo 1 thứ tự lên cũng như xuống: để cho "dễ coi" và thực hành những nốt "rất nhanh" khỏi bối rối, lụp chụp v.v...

Thí dụ:  nốt    Fa#, Sol#, La ngón tay sẽ là  1, 3, 4 và đi xuống, ngược lại nếu note  Sol#  các bạn xử dụng ngón 2 thì ngón  tay sẽ phải vói và xấu đi. 

Ðây là ký âm cho câu , sang câu 2 sẽ lại có sự thay đổi về ký âm.

Câu vọng cổ số 1:

Ký âm câu Vọng Cổ 1 từ nhịp 16 trở đi. Phần "RAO" (vọng cổ 1A: dạo đàn ad lib trước khi "vô" Vọng Cổ sẽ được viết sau, lúc học thường được dạy sau cùng, sau khi đã hoàn tất các câu Vọng Cổ).

Bắt đầu câu 1 vọng cổ là "nói lối" hoặc ngâm sa mạc tức là phần ad. lib, trong lúc đó thì nhạc sĩ cũng ad. lib, gọi là "rao". Khi ca sĩ bắt đầu "vô" thì đàn ngưng lại và bắt đầu lúc xuống HÒ, cùng 1 lúc ăn khớp với nhau thì thính giả bắt hứng, sẽ vỗ tay khen thưởng.

Lời ca ở nốt HÒ này phải là dấu HUYỀN (nhịp 16), lời ca kế tiếp tận cùng ở nhịp 20 cũng phải vào HÒ dấu HUYỀN.

Sau phần ngâm  ad. lib lúc ca sĩ  "vô vọng cổ" âxuống chữ HÒ  thì nhạc sĩ phải "NHỒI", (nhồi = sự lặp lại  LA-MI-LA - Hò-Xê-Hò hoặc  Hò-Hò-Hò-Hò)

Chỉ có HÒ  là phải dấu huyền, các nốt khác có thể "du-di"  (flexible) hơn .

Nhịp 16 = HÒ

Nhịp 20 = HÒ

Nhịp 24 = XÊ

Nhịp 28 = XANG

Nhịp 32 = CỐNG

Khi kẹt chữ thì dùng vần không dấu mới dễ ca. Vì lý do đó CỐNG  ở cuối câu 1 không dấu SẮC cũng  có thể hát "lái" lên được.

GIÂY ÐÀN: lúc bắt đầu để cho dể đàn nên dùng:

Giây 1 :             giây      .008

Giây 2 :             giây      .010

Giây 3-4 :          giây      .021

Giây 5:              giây      .030

SO GIÂY: bắt đầu nên so giây dưới diapason 1 bán âm (demi-ton) Vì căng quá thì khó nhấn, giây dùng quá thì note sẽ lạc.

 

Thí dụ cho câu vọng cô 1:

(Hò 16, Hò 20, Xê 24, Xang 28, Cống 32)

Xuân trong mùa Ðông

(Ngâm/nói  ad lib) Chàng ơi ... trời hôm nay sao thiệt lạnh lẽo

Nhưng sao em không cảm thấy lòng đông gíá

Có phải chăng vì hồn em đang được sưởi ấm bởi tình chàng... (HÒ 16 vào tempo)

Từ thuở nào năm ấy em (đã) biết chàng (HÒ 20)

Xuân đi, Hè đến, Thu về, Ðông tới

Em vẫn thường (*) nghĩ đến chàng luôn (XÊâ24)

Lòng em vẫn chan-chứa mối sầu vương

Chàng đã mang lại tình yêu và nguồn sinh khí (XANG 28)

Một tình yêu nhẹ nhàng không điều kiện

Mối tình ta chỉ có không gian chứng kiến. (CỐNG 32)       

--- Sóng Việt Ðàm Giang 31/12/2001 ---

 

Bài thí dụ trên đây có hình thức của câu 1 vọng cổ, nhưng chỉ cần hoán chuyển câu cuối là có thể hát thành câu 2 (xem bài kỳ tới) như sau:

Thị dụ cho vọng cổ CÂU 2

(Hò 16, Hò 20, Xê 24, Xê 28, Xang 32)

 Xuân trong mùa Ðông

(Ngâm/nói ad lib) Chàng ơi...trời hôm nay sao thiệt lạnh lẽo

Nhưng sao em không cảm thấy lòng đông giá

Có phải chăng vì hồn em đang được sưởi ấm bởi tình chàng... (HÒ 16 vào tempo)

Từ thuở nào năm ấy em (đã) biết chàng (HÒ 20) *

Xuân đi, Hè đến, Thu về, Ðông tới

Em vẫn thường (**) nghĩ đến chàng luôn (XÊâ24)

Lòng em vẫn chan-chứa mối sầu vương

Chàng đã mang lại tình yêu và nguồn sinh khí (XANG 28)

Một tình yêu nhẹ nhàng không điều kiện

Chỉ một không gian vũ trụ chứng kiến mối tình ta. (XANG 32)

--- (Sóng Việt Ðàm Giang 31/12/2001) ---

 

* Nếu Hò 16 và Hò 20 đi liền nhau như câu 1,2,4,5 thì nhịp Hò 20 chỉ có một câu văn thôi.

* Nếu nhịp 20 không phải là note Hò thì nhịp này (20) có hai câu văn như mọi nhịp khác.

Thí dụ như trong vọng cổ câu 6  “Ðôi lời với Quỳnh Hoa”

Ðắm lòng người Quỳnh Hoa phô muôn sắc

Hương ngọt ngào, cõi mộng ru hồn ta (Xê 20)

(**) Các lời có gạch dưới là để dể theo nhịp lúc hát. Các chổ trong ngoặc là các sửa đổi có thể thực hiện trong thí dụ này.

 

Một điểm nữa đáng chú ý ở đây là nếu chữ cuối của câu chót tận cùng bằng Hò 32, thì câu hát sẽ thành vọng cổ câu 4, hoặc bằng Xề 32 thì sẽ hát thành câu 5. 

Câu 4: “Xuân trong mùa Ðông”: Một tình yêu nhẹ nhàng không điều kiện

Chỉ một không gian vũ trụ chứng kiến mối tình mình (Hò 32)

Câu 5:  “Một đóa hoa Quỳnh”: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn ta quay quắt một kiếp người (Xề 32)

 

Thí dụ cho vọng cổ CÂU 4

Sau đây là ký âm câu vọng cổ4. Các bạn để ý thì thấy chỉ khác câu vọng cổ1 có 4 trường canh cuối cùng.

Ngoài ra cách ký âm cũng thay đổi để khỏi cần tìm note trên cần đàn. Các số đã được ấn định lại như sau:

Những số có  vòng tròn là để chỉ giây đàn số mấy. Những số  không có vòng tròn viết ở trên  các nốt là để chỉ bậc thứ mấy  trên cần đàn.

 

Cấu tạo và âm luật trong CÂU 1 và CÂU 4 của vọng cổ:

Khi đặt lời cho vọng cổ phải để ý âm luật sau đây:

 

Câu 1: HÒ(16)            HÒ(20)            XÊ(24) XANG (28) CỐNG (32)

Câu 4:  HÒ(16)           HÒ(20)            XÊ(24) XANG (28) HO Ø(32)

chỉ khác nhau 1 note cuối câu:

HÒ         : Lời ca phải là dấu HUYỀN

CỐNG   : Lời ca phải là dấu SẮC mới hay

Những nốt khác có thể du di.

BA nốt THEN CHỐT KHI TRÌNH BÀY:

Trong bài vọng cổ bắt buộc ca sĩ và nhạc sĩ phải vào ăn khớp mấy nốt này mới đúng và hay.

Câu 1:   HÒ(16)         XÊ(24) (song lang)           CỐNG(32)

Câu 4:   HÒ(16)          XÊ(24) (song lang)           HÒ(32)

 

Bài vọng cổ mẫu cho câu 4 vọng cổ

(Hò 16, hò 20, xê 24, xang 28, hò 32) 

Xuân trong mùa Ðông

Chàng ơi...trời hôm nay sao lạnh lẽo

Nhưng sao em không cảm thấy lòng đông giá

Có phải chăng vì hồn em đang được sưởi ấm bởi tình chàng... ........ (Hò 16)

Từ thuở nào năm ấy em đã biết chàng .............................................. (Hò 20)

Xuân đi, Hè đến, Thu về, Ðông tới

Em vẫn thường nghĩ đến chàng luôn ................................................ (Xê24)

Lòng em vẫn chan-chứa mối sầu vương

Chàng đã mang lại tình yêu và nguồn sinh khí ................................. (Xang 28)

Một tình yêu nhẹ nhàng không điều kiện

Chỉ một không gian vũ trụ chứng kiến mối tình mình ...................... (Hò 28) 

--- Sóng Việt Ðàm Giang ---

 

Phần RAO trong vọng cổ

Vì câu 1 và 4 đặc biệt chỉ có từ nhịp 16, cho nên phần đầu (từ 1-15) có thể RAO. RAO là đàn “ad lib” trong lúc đó ca sĩ “nói lối” cho tới nhịp 16 thì vô cùng 1 lúc vào HÒ.

Phần RAO có  thể  đàn  1 đoạn ngắn hay dài  tuỳ theo cảm hứng. Sau đây chỉ là một đoạn rao căn bản .Các bạn có thể tự sáng tạo riêng cho mình  1 version riêng.   Chúng tôi sẽ thêm những  versions khó khăn hơn về sau.

Thí dụ vọng cổ CÂU 3

Score câu vọng cổ 3, XANG giọng kép bắt đầu từ measure 25 trở đi. Phần đầu không có chi thay đổi.

Mẫu cho vọng cổ CÂU 3

(Xang 12, Cống 16, Xang 20, Cống 24, Xang 28, Hò 32)

Buồn Viễn Xứ

Thấm thoắt đã  hơn hăm sáu  năm trường

Ngày tàn thu chợt   buồn nhớ  cố  hương .......................... (xang12)

Non sông cách trở nào có xá  chi nghìn trùng,

Nhớ nhà, nhớ nước vẫn một lòng son sắt .......................... (cống16)

Cũng chỉ tại những con đường khác biệt

Như trời trăng mưa nắng, đá vàng thau ............................ (xang 20)

Khiến ta lang thang nơi đất khách từ thuở đó

Chẳng hề quên mối thâm tình cố quận thân yêu ............... (cống 24)

Nhớ thương quê nhà hai mùa mưa nắng

Có đàn em thơ và mẹ già trông ngóng đợi  chờ ................ (xang 28)

Ôi ngày đêm khắc khoải tình viễn xứ

Ngàn dặm sơn khê vẫn nhỏ lệ mong ngày về. ...................... (hò 32)

--- Sóng Việt Ðàm Giang, 4/24/2002 ---

 

Thí dụ vọng cổ CÂU 5

Câu 5: Xề 4, Hò 8, Hò 12, Hò 16, Hò 20, Xê 24, Xang/xê 28, Xề 32

Phân tích cho câu 5 vọng cổ so với toàn thể 6 câu vọng cổ:

- Những  nhịp  quan-trọng : NHỊP 16 ,  NHỊP 24  Song-lang , NHỊP  32 . Ca-sĩ và nha.c-sĩ  phải  vào  cùng  một  lúc  mới  hay.

- Phần  lớn  lời  ngắn  bắt  đầu  ở  NHỊP 16 ,  lời  dài  có  thể  bắt  đầu ở NHỊP 8 , 10 , 12   (đầu , giữa  hoặc cuối).

- NHỊP  16  là  điểm  xuất  phát  cho  những   câu   Vọng cổ  có  HÒ 16 và HÒ 20 đi  liền như   câu  1 , 2 , 4 , 5  vì   từ  nhịp  16  trở  đi , những  câu  này đi  theo một TEMPO  giống  hệt  nhau  và thuờng  là  rất  mùi!

- XỀ 32 (câu 5); dấu  huyền  .

- Từ NHỊP  4  cho đến  NHỊP 16  thuờng  là  nhạc  đệm  độc  tấu . Ca-sĩ  sẽ chọn  phải  vào  ở  dâu  và nhịp  nào , tùy  lời  ca  dài  hay  ngắn , hoặc  theo chỉ  dẫn  của  nhạc sĩ .

- ÐỘNG  TỪ  XUỐNG  XỀ khác  với  cách  gọi  thông  thuờng (theo  ông  Cam-văn- Công ):

- Hai  nốt  XỀ  rất  đặc  biệt   nằm  ở  NHỊP 32 (câu 5) và NHỊP 24  (câu 6) .

LỜI  CA  (dấu  huyền)  đi  XUỐNG  rất  đặc  biệt  khác  với  dấu  huyền của  note HÒ : note LA  (diapason)

XỀ =  note Mi  nằm  trên  dòng  duới  cùng  của  PORTEÉ .

 

Mẫu cho vọng cổ Câu 5

Một Ðóa Hoa Quỳnh

Trời vào đêm trong trăng mờ huyền ảo

Ðâu đó mơ hồ thoảng tiếng nhạc thiết tha,

Tao nhân thanh thản một chung trà thơm ngát

Ðang chờ mong nàng tiên nữ giáng trần .............................. (hò -16)

Hương ngạt ngào hoa chỉ nở một lần .................................. (hò-20 )

Ðắm lòng nguời Quỳnh hoa phô muôn sắc  

Ðêm chưa tàn sao đã vội chia tay? ....................................... (Xê-24)

Quỳnh ơi, mặc lời than đời Quỳnh ngắn ngủi,

Ta tự hỏi chắc gì Quỳnh đà tiếc nuối ................................... (Xê-28)

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt  

Còn hơn ta quay quắt một kiếp nguời. ................................. (Xề-32)

--- Sóng Việt Ðàm Giang  (5/27/2002) ---
 
 

Thí dụ vọng cổ CÂU 6

 Ðặc biệt XỀ 24 ( SL) dấu huyền, giống Xề 32 của câu 5

Chú ý : đây là Song-Lang DUY NHẤT có dấu huyền trong 6 câu Vọng-cổ

Những SL nhịp 24 của  các câu khác  LUÔN LUÔN KHÔNG  CÓ DẤU !!!

Trong vọng cổ câu 6 nhịp  CỐNG 16 không bắc buộc phải là dấu sắc

cống 16 có thể dùng dầu HUYỀN, tốt nhất và dễ  xoay xở là  KHÔNG DẤU

Ðặc biệt KHÔNG DẤU trong HO Ø32 của vọng cổ câu 6

(tất cả các câu khác HO Ø16-Ho ø20-HO Ø32 phải là dấu huyền). 

 

Mẫu cho vọng cổ CÂU 6

(Xang 12, Cống 16, Xang 20, Xề 24, Xê 28, Hò 32)

Một Ðóa Hoa Quỳnh

Trời vào đêm trong trăng mờ huyền ảo,
Ðâu đó mơ hồ thoảng tiếng nhạc thiết tha.                         (xang-12)
Tao nhân thanh thản một chung trà thơm ngát,
Ðang chờ mong nàng tiên nữ giáng trần...                         (Cống-16)
Ðắm lòng nguời Quỳnh hoa phô muôn sắc.
Huơng ngạt ngào cõi mộng ru hồn ta.                                (Xang-20)
Nhưng đời hoa sao bất công ngắn ngủi .
Ai ngắm Quỳnh không luống những ngậm ngùi.                   (Xề-24)
Quỳnh ơi ,mặc lời than đời Quỳnh ngắn ngủi,
Ta tự hỏi chắc gì Quỳnh đà tiếc nuối?                                   (Xê-28) 
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Phải chăng Quỳnh đã sống trọn vẹn hơn ta?                        (Hò- 32)
----- Sóng ViệtÐàm-Giang

 

Sơ lượt 6 câu vọng cổ với giọng Nam

1/ Bảng cấu trúc căn bản cho 6 câu vọng cổ với giọng Nam.

CÂU 1

   

Hò 16

Hò 20

Xê 24

Xang 28

Cống 32

CÂU 2

Xề 4

Xang 8

Xang 12

Hò 16

Hò 20

Xê 24

Xê 28

Xang 32

CÂU 3

Xề 4

Xang 8

Xang 12

Cống 16

Xang 20

Cống 24

Xang/Xê 28

Hò 32

CÂU 4

   

Hò 16

Hò 20

Xê 24

Xang 28

Hò 32

CÂU 5

Xề 4

Hò 8

Hò 12

Hò 16

Hò 20

Xê 24

Xang/Xê 28

Xề 32

CÂU 6

Xề 4

Xê 8

Xang 12

Cống 16

Xang/Xê 20

Xềâ 24

Xê 28

Hò 32

 

 Sáu câu Vọng Cổ (giọng Nam)

 -Câu  1:  Hò (16) Hò (20) Xê(24) Xang (28) Cống (32)

 -Câu 2: Xề (4) Xang (8) Xang (12) Hò(16) Hò(20) Xê(24) Xê(28) Xang (32)

 Câu 3: Xề(4) Xang(8) Xang(12) Cống(16) Xang(20) Cống(24)Xang/Xê(28) Hò(32)

 Câu 4: Hò (16) Hò (20) Xê (24) Xang (28) Hò (32)

 Câu 5:  Xề(4) Hò(8) Hò(12) Hò(16) Hò (20) Xê(24)Xang/Xê(28) Xề(32)

 Câu 6:  Xề(4) Xê(8) Xang(12) Cống (16) Xang(20) Xề(24) Xe^( 28) Hò(32)

 

Nhìn vào cấu trúc ta thấy 6 câu Vọng cổ kết thúc ở nhịp thứ 32 bằng 4 nốt chính:

Cống, Xang, Hò, Xề: Câu 1, 2, 5, 6 thường được ca vì câu 4 giống câu 1, và câu 3 thì khó ca.

Xin đọc bài Cô Hàng Cà Phê của Viễn Châu phía dưới.

  

2/ Các điểm đặc biệt của những câu vọng cổ.

1 - Câu 1 và câu 4 bắt đầu ở nhịp 16, vì trước nhịp 16 thường là ngâm thơ, nói lối, tân nhạc v.v...

2 - Thường thường và dễ ca nhất là bắt đầu vào ở nhịp 16 nếu lời ca ngắn. Ví dụ: câu 1, 2 ,4, và 5. Nếu lời  ca dài thì bắt đầu ở nhịp 8,10,12...v.v..(đầu,giữa hoặc cuối câu).ví dụ: câu 3 và 6

3 - Trong câu 5 vọng cổ những  nhịp  quan-trọng là  nhịp 16, nhịp 24 Song-lang, nhịp 32.

4 - Nhịp 16 là  điểm xuất phát cho những câu Vọng cổ có Hò 16 và Hò 20 đi liền như   câu  1,2 ,4 , 5  vì   từ  nhịp  16  trở  đi , những  câu này đi  theo một TEMPO giống  hệt nhau và thuờng được diễn tả  là  rất... mùi!

5 - Xề

Ðặc biệt  Xề 32 dấu huyền trong vọng cổ câu 5 thí dụ ở trên.

Xuống Xề.  Từ XUỐNG  XỀ khác  với  cách gọi  thông  thuờng (theo  ông  Cam-văn- Công, một nghệ sĩ chuyên về nhạc vọng cổ).

- Hai  nốt  XỀ  rất  đặc  biệt   nằm  ở nhịp 32 (câu 5) và nhịp 24 (câu 6) .  

Lời ca có dấu  huyền  đi  XUỐNG  (Xuống Xề) rất  đặc  biệt  khác  với  dấu huyền của  note HÒ ( note LA/diapason /giọng kép).

 

Thí du 1.  Nhịp Xề  24 trong Vọng Cổ câu 6 “Ðôi lời với Hoa Quỳnh”:

Nhưng đời hoa sao bất công ngắn ngủi

Ai ngắm Quỳnh không luống những ngậm ngùi (Xề 24) 

[ Ghi chú. XỀ: note Mi  nằm  trên dòng  duới  cùng  của  PORTEÉ ].

 

Thí dụ 2.  Nhịp Xề 32 trong Vọng Cổ câu 5 “Một Ðóa Hoa Quỳnh”

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt  

Còn hơn ta quay quắt một kiếp nguời. (Xề-32).

6 - Cống

Cống nhịp 32 ở câu 1 thường là dấu sắc, cống ở những câu khác không bắt buộc phải là dấu sắc, chữ không có dấu cũng có thể dùng được. Cống 24 song lang của câu 3 KHÔNG dấu.

Thí dụ  câu 3 Vọng cổ “Buồn Viễn Xứ”:

Khiến ta lang thang nơi đất khách từ thuở đó

Chẳng hề quên mối thâm tình cố quận thân yêu (cống 24)/

7 - Xang

Xang nhịp  32 của câu 2 Vọng cổ không có dấu

Thí dụ câu 2 Vọng Cổ  “Xuân Trong Mùa Ðông”:

Một tình yêu nhe nhàng không điều kiện

Chỉ một không gian vũ trụ chứng kiến mối tình ta (Xang 32).

8 - Xê và Xang

Nhịp 28 có thể là Xang hoặc Xê. Xê và Xang trong nhịp 20 và 28 không bị chi phối bởi luật bằng trắc, và cũng không được thống nhất nên có thể là Xê hay Xang. Xê 28 giọng Nam, Xang 28 giọng Nữ lời ca vẫn không thay đổi, vì note XANG (RÉ) luôn luôn được nhấn xuống trên phím đàn cho đến khi nghe ra được note XÊâ (MI), thì mới hay và lả lướt, đó là note duy nhất mà Computer không diễn đạt được. Tuy nhiên khi hòa tấu, để đơn giản hóa, mọi nhạc cụ thường chơi XÊ 28.

 

3/ Ðặc điểm 6 câu Vọng cổ áp dụng cho lời ca

Lời ca lý tuởng nhất là LỤC BÁT . Nếu kẹt, câu dài nhất nên giới hạn khoảng 9-10 chữ để  lời  ca đuợc rõ ràng, sáng sủa, ca-sĩ khỏi hấp tấp ...

Chỉ có NHỊP  16 , NHỊP 24 và NHỊP 32  lời ca phải theo luật bằng, trắc. Những nhịp khác có thể du di.

 

Câu 1:

HÒ 16 , Hò 20 , XÊ 24 (song lang) , Xang 28 , CỐNG 32 .

Chú ý : Hò 16 và Hò 20 ÐI LIỀN nhau :

a) Hò phải là dấu huyền . TRUỚC HÒ 16 thuờng là ngâm sa mạc, nói lối hoặc tân nhạc .Thuờng là 4 câu văn  hoặc có thể dài hơn .

b) Hò 20 chỉ  có MỘT câu văn (lời ca) mà thôi, bởi vì  khi ca-nha.c-sĩ cùng vào 1 lúc ở nhịp 16  nghe rất mùi, khán giả có thì giờ vổ tay... Ca sĩ có thì giờ  lấy hơi .. những nhịp khác 20,24,28,  có HAI  câu văn (lời ca) .

c) XÊ 24 (SL) :KHÔNG  DẤU    (Ví dụ: đôi chân, anh, em ...)

d) CỐNG 32  Phải là dấu SẮC (Ví dụ: đôi LỨA , NUỚC MẮT)

 

Câu 2:

Xề 4, Xang 8, Xang 12 ,  HÒ 16 , Hò 20, XÊ 24 (SL) , Xê 28 , XANG 32 .

Hò 16 và Hò 20  ÐI LIỀN  nhau nên  cấu trúc lời ca giống như câu 1 kể từ nhịp 16 .(xê 4, xang 8 ,xang 12 : nhạc đệm )

a) Hò 16 , hò 20 phải là dấu huyền .

b) XÊ 24 (SL) và  XANG 32  :  KHÔNG DẤU

 

Câu 3:

Xề 4, Xang 8, Xang 12 , CỐNG 16, Xang 20 , CỐNG 24 (SL), Xang 28, HÒ 32

a) Ðặc biệt  CỐNG 16  không nhất thiết phải là dấu sắc và CỐNG 24 (SL)  :KHÔNG DẤU  vì vậy câu 3 giọng ca  "ngang-ngang", khó ca , ca sĩ phải có trình độ !

b) Câu 3 thuờng lời ca khá dài nên ca-sĩ  thuờng vào  ở đầu, giữa hoặc cuối nhịp 8 ,10,12...v.v... Nếu lời ca ngắn vẫn có thể vào  ở nhịp cống 16 .

c) HÒ 32  phải là dấu huyền  ( nhịp 20 & 28  dấu gì cũng đuợc.).

 

Câu 4:

HÒ 16, Hò 20 , XÊ 24 (SL) , Xang 28 ,HÒ 32.

Cách trình diễn và luật bằng trắc áp đụng y như Câu 1

 

Câu 5:

Xề 4, hò 8, hò 12 , HÒ 16 , Hò  20 , XÊ 24 (SL) , Xê hoặc Xang 28 , XỀ 32 .

a) Ca-nha.c-sĩ  cùng vào ở nhịp 16 .(xề 4 ,hò 8 & 12 :nhạc đệm)

b) Luật  bằng , trắc  áp dụng y như câu 1  từ Hò 16 cho đến Xê/Xang 28.

c) XỀ 32  : Phải là  dấu huyền  (note  Mi  dòng thứ 5 của porteé)

Khác với dấu huyền của note HÒ ( note  LA  diapason / espace giữa  porteé  3 và4 ).

 

Câu 6:

Xề 4, Xê 8, Xang 12, CỐNG 16, Xê/Xang  20, XỀ 24 (SL), Xê 28, HÒ 32.

a) Ðặc biệt XỀ 24 ( SL) dấu huyền, giống Xề 32 của câu 5

Chú ý : đây là Song-Lang DUY NHẤT có dấu huyền trong 6 câu Vong-cổ

Những SL nhịp 24 của  các câu khác  LUÔN LUÔN KHÔNG  CÓ DẤU !!!

b) CỐNG  16 không nhất thiết là dấu sắc, tốt nhất và dễ  xoay xở là  KHÔNG DẤU .

c) HÒ 32 note HÒ duy nhất trong 6 câu vọng cổ  KHÔNG CÓ DẤU

Ví dụ : Phải chăng Quỳnh đã sống trọn vẹn hơn  TA

 

4/ Biểu diễn các câu vọng cổ

- 6 câu  liên tục  hoặc 2 câu , 3 câu , 4 câu , 5 câu  tùy khung cảnh, tùy truờng hợp  Ðôi khi một câu, ca diễu cho vui ...thuờng thì  4 câu  

- 1, 2, 5, 6  đuợc  ưa thích nhất (vì câu 4 giống câu 1 và câu 3  khó   ca)   

- Câu  ngắn :  ca-nhạc-sĩ cùng vào ở nhịp 16 . cho câu nào cũng đuợc

- Câu dài: vào   ở  đầu , giữa , cuối .v.v... các nhịp 8,10,12,14  ...v.v...

Khi HÒ 16 và HÒ 20  đi liền  nhau : CHỈ   CÓ  MỘT  CÂU LỜI CA  của  HÒ  20 . Nếu NHỊP 16  và NHỊP  20 không phải là  HÒ thì  nhịp 20 cũng  phải có  2 câu lời ca như mọi nhịp khác.
 

Điểm neo5/ Bài ca Vọng cổ mẫu

Cô Hàng Cà-phê của ông Viễn Châu

Sóng Việt Ðàm Giang ghi chép. Bài này chỉ có 4 câu: câu 1, 2, 5 và 6.

Thơ

Gió thổi tơi bời xác lá bay

Mưa rơi từng giọt mái hiên ngoài

Em ngồi lẳng lặng bên khung cửa,

Hướng nẻo chân trời để nhớ ai.
 
1. Nhưng qua lớp khói thuốc bay bay

sao nụ cười tươi hôm nay không còn trông thấy nữa,

mà chỉ thấy đôi mi mờ hoen ngấn lệ,

hai vai như mang nặng trĩu mối ưu phiền ............................. (Hò 16)

tôi lặng nhìn cô mà trí não mơ màng .................................... (Hò 20)

từng giọt cà phê nhẹ rơi tí tách

như giọt lệ huyền rơi rụng xuống hồn ai ............................. (Xê 24)

gió trở chiều rồi mà tôi vẫn ngồi đây

để nghe tâm tư nặng trĩu những ưu phiền ........................ (Xang 28)

một buổi chiều nơi quán nhỏ cô đơn

em khóc tình duyên còn tôi sầu dĩ vãng .......................... (Cống 32)
 
2. Cô quán ơi cô buồn chi mà tiếng cười tắt lịm

trong một chiều mưa nơi quán lạnh bên đường .................... (hò 16)

quán vắng đìu hiu lá úa rụng quanh thềm .............................. (hò 20)

tôi như  lữ khách trên đường phiêu lãng

dừng bước giang hồ ghé lại quán hàng em ............................ (xê 24)

thả mộng hồn theo gói thuốc mông lung

để cho lòng ray rức não nùng theo tiếng nhạc ...................... (Xê 28)

nhìn ly cà phê rơi rơi từng giọt

như ngấn lệ sầu thánh thót đọng vào tim ......................... (Xang 32)

Thơ

Chiều xuống lâu rồi, mưa vẫn tuôn

Ngoài kia phố thị hắt hiu buồn

Tôi nghe rười rượi hồn du tử

Không kẻ mong chờ cũng nhớ thương
 
5. Có phải mái tóc em bay

mà dư hương đã quyện lấy hồn tôi trong một chiều lá đổ

tách cà phê rơi rơi từng giọt đắng

như  lòng ai trĩu nặng mối u hoài ........................................... (hò 16)

quán lá xơ rơ gió tạt mái hiên ngoài ...................................... (hò 20)

tôi khẽ đưa tay lau dòng lệ nước mắt

chẳng biết tại tro tàn hay giọt lệ khóc thương ai .................. (Xê 24)

Tâm sự cô hàng chắc cũng cay đắng như tôi

kẻ lắm gian truân người nhiều khổ lụy ................................. (Xê 28)

giữa một chiều mưa gặp nhau nơi quán nhỏ

rồi chia tay không một tiếng tạ từ ........................................ (Xề 32)

 
6. Ngoài kia trời đã ngớt cơn mưa

cô quán vẫn ngồi đó với  đôi mi ướt lệ ............................. (Xang 12)

có phải tim ai đó đã bao lần rạn vỡ

không bếp lửa hồng sưởi lạnh  giữa hoàng hôn ................ (Cống 16)

tôi muốn một lần được nắm lấy tay em

để trao gởi nỗi niềm tâm sự .............................................. (Xang 20)

rồ tôi sẽ cất bước dưới bầu trời mưa gió

bỏ lại sau lưng ngôi quán nhỏ bên đường............................. ( Xề 24)

tôi ngậm ngùi nhặt xác lá vàng rơi

như nhặt lấy những mảnh hồn tan vỡ ................................... (Xê 28)

Chiều nay cuối nẻo đô thành

một kẻ phong trần thương một kẻ cô đơn. ........................... (Hò 32)

Nghe thêm ca vọng cổ mp3 để hát theo.

Tags: nhạc quê hương mp3, nhạc dance mp3, Hát Chầu Văn MP3, máy phát điện 3 pha, sach toi pham hoc, trich doan cai luong mp3, thu mua may lanh cu, kem flan,the hinh,nhac que huong mp3,nhac han mp3,nhac dance mp3,nhac dance remix,nhac cho ba bau,nhac dong que mp3,nhac xua pham hong que,thu mua may phat dien,thu mua laptop cu,sua nap bon cau thong minh,sua bon cau thong minh,may lanh cu,thu mua do cu tan binh,laptop cu

Cải Lương liên quan

Người tiên phong trong tân cô giao duyên

Người tiên phong trong tân cô giao duyên  1579

 25/12/2019 11:37:47 CH

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ nhờ các thế hệ nghệ nhân dày công vun đắp mà đã không ngừng phát triển.

Xem chi tiết 
Cải lương là gì? Nguồn gốc  các bài bản trong cải lương

Cải lương là gì? Nguồn gốc các bài bản trong cải lương  1593

 15/12/2019 5:52:21 CH

Thực tế, khi nhắc đến cải lương thì đối với người miền Nam cũng như người miền Bắc đều nghĩ đến bài Vọng cổ trước tiên. Rất ít người biết rõ xuất xứ, quá trình hình thành và diễn tiến của ngành nghệ thuật sân khấu đặc biệt.của miền Nam này.

Xem chi tiết 
Bản vọng cổ là gì? Tại sao bản vọng cổ Hoài Lang trở nên kinh điển với người yêu vọng cổ

Bản vọng cổ là gì? Tại sao bản vọng cổ Hoài Lang trở nên kinh điển với người yêu vọng cổ  1651

 27/08/2019 11:57:40 CH

Bản vọng cổ Hoài Lang trở nên kinh điển, và được người yêu vọng cổ luôn nhắc tới nhờ vào những cái hay, cải kỳ diệu trong Bản Vọng Cổ. Cùng mình tìm hiểu nhé.

Xem chi tiết 
Sự hình thành nghệ thuật sân khấu cải lương

Sự hình thành nghệ thuật sân khấu cải lương  2030

 27/08/2019 11:31:26 CH

Cải lương được coi là một hình thức ca kịch của dân tộc. Nhắc đến vấn đề này thì trước hết phải đề cập đến vấn đề âm nhạc, vì âm nhạc là xương sống, là linh hồn của kịch chủng.

Xem chi tiết 
Nghệ thuật cải lương tuồng cổ mang lại giá trị gì cho dân tộc

Nghệ thuật cải lương tuồng cổ mang lại giá trị gì cho dân tộc  1222

 25/08/2019 3:52:50 CH

Nghệ thuật cải lương được coi là viên ngọc quý và đầy sức sáng tạo trong dòng chảy lịch sử nghệ thuật dân tộc.

Xem chi tiết 
Cải lương hồ quảng là gì?

Cải lương hồ quảng là gì?  1959

 25/08/2019 3:42:32 CH

Sau đây, cải lương mp3 xin giới thiêu đến bạn đọc định nghĩa cải lương hồ quảng là gì, nguồn gốc của cải lương hồ quảng.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

thu mua đồ cũ
the hinh
may lanh cu
xuong may dong phuc
kem flan
xe oto
truyện tội phạm học

Nhạc Nghe Nhiều Nhất 2021

Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...